Comune di Spilimbergo
Sito Web Ufficiale - Official Web Site

Come rivâ a Spilimberc

Mapa da la Regjon Friûl Venessia Gjulia cun segnât Spilimberc
Mapa da la Regjon Friûl Venessia Gjulia cun segnât Spilimberc

clica su li' mapis par ingrandîlis

figura di una machina

in MACHINA

da TRIEST (Km. 100 pi o mancul)
Cjapâ l'autostrada A4-E70 a Sistiana in diression Palmagnova. Da chì cjapâ la A23-E55 e lâ fôr a UDIN SUD. Podopo lâ indevant su la strada statâl S464 in diression Spilimberc.

da UDIN (Km. 30 pi o mancul)
Cjapâ la strada statâl S464 in diression Spilimberc

da PORDENON (Km. 30 pi o mancul)
Racuart autostradâl Cimpel - Sequals; lâ fôr a Taurian e di chì a si riva a Spilimberc intun lamp.

da VENESSIA (Km. 100 pi o mancul)
Autostrada A4 Venessia - Triest: lâ fôr a Portogruâr; cjapâ la A28 in diression Pordenon e lâ fôr a Cimpel. Lâ indevant sul racuart autostradâl Cimpel - Sequals lant fôr a Taurian e di chì a si riva a Spilimberc intun lamp.

da l'AUSTRIA (Villach) (km 120 pi o mancul)
Cjapâ la A2-E55 fin a Tarvîs. Da chì continuâ su la A23-E55 fin a la ussida Osôv - Glemona. Continuâ su la S463 fin a Dignan e cjapâ la S464 in diression Spilimberc.

figura di un treno

in TRENO

La stassion pi vissina a ei che di Cjasarsa da la Delissia (PN) che a si cjata su la linia Udin - Venessia.
A Cjasarsa si pol rivâ cu li' corieris (20 Km. pi o mancul) che a fan il servissi sostitutîf par li' Ferovîs dal Stât
Altris stassions: Udin (30 Km pi o mancul) e Pordenon (30 Km pi o mancul) e da chì continuânt cu li' liniis dai  traspuarts locai extraurbans.

figura di un aparechio

in APARECHIO

Da l'Aereopuart Internassionâl di  Triest - Roncs dai Legionaris (GO) Km 67 cjapâ la S305 fintramai a Redipuglia. Continuâ su la A4 fin a Palmagnova e da chì su la A23 fin a UDIN-SUD. Podopo continuâ su la strada statâl S464 in diression Spilimberc.

Da l'Aereopuart Internassionâl di Venessia "Marco Polo" - Tessera(VE) Km 105 cjapâ la S14 fintramai al casel di MESTRE. Podopo continuâ su la A4 fin a Portogruâr. Cjapâ la A28 in diression Pordenon e lâ fôr a Cimpel. Continuâ sul racuart autostradâl Cimpel - Sequals lant fôr a Taurian e di chì a si riva a Spilimberc intun lamp.

Da l'Aereopuart Internassionâl di Trevîs Km 90 cjapâ la S53 fintramai a Oderso, da chì la P50 fintramai a Portobuffolè e la P35 fin a Valnoncel (Pordenon). Entrâ ta la A28 da Cimpel e continuâ sul gnôf racuart autostradal Cimpel - Sequals lant fôr a Taurian e di chì a si riva a Spilimberc intun lamp.

TRASPUARTS LOCAI URBANS E EXTRAURBANS

figura di una coriera

Lineis, oraris, tarifis: consulta i sîts da li' autoliniis di traspuart locâl:
ATAP: www.atap.pn.it
SAF:   www.saf.ud.it